dinsdag, juni 30, 2009

 

Nederland na EuropaVLR: Hier in Nederland wordt de Europese verkiezingsuitslag vooral gezien als een overwinning van de PVV. Het lijkt erop dat de PVV kiezers gekozen hebben voor het nationale belang. Hoe kijk jij daar tegenaan?
BP: Het zit er dik in dat zij voor het nationale belang en tegen Europa gekozen hebben. Maar Vilders is een ingewikkelder fenomeen dan hij lijkt. Zeker, hij is een gevaar in de Nederlandse samenleving en politiek. Maar niet vanwege zijn persoon. Ik geloof niet dat hij persoonlijk zo populair is. Hij is te zuur, te bozig en te weinig oplossingsgericht om echt populair te worden. Hij is niet geschikt voor een persoonlijkheidscultus. Van Doje Pim werd gehouden, van Vilders wordt niet gehouden. Maar hij zet de deuren open voor erger extremisme dan hij wellicht zelf zou willen.
Mensen die inderdaad tegen vrijheid van meningsuiting zijn (en Vilders is dat niet) en mensen die de democratie zien als één groot complot dat tegen hen is, zullen verder willen gaan dan Vilders. Het zijn dat soort primitieve haatgevoelens waar hij de deur voor open zet. Dat zal uiteindelijk in zijn nadeel werken maar ook in het nadeel van de rest van politiek en samenleving. Je moet er toch niet aan denken dat extremere types als Vilders een charismatischer leider weten te produceren?
VLR: Maar waarom stemmen mensen dan tóch op hem?
BP: Een aantal zal in hem inderdaad een redder des vaderlands zien. Maar er zullen ook veel stemmers zijn die gewoon geen heil zien in de andere partijen. En laten we wel wezen, daar geven die partijen ook alle aanleiding toe. Nationale politici staan Europese politici niet toe hun partijen van een smoel te voorzien, dus mensen stemmen nationaal en niet Europees. En wie geven de partijen smoel in Nederland......? Daar word je toch niet vrolijk van?
VLR: Hoezo? Het zijn toch integere mensen?
BP: Dat is te zeggen. Ik geloof niet dat we in Nederland van doen hebben met Berlusconi’s. Maar kijk naar de drie traditionele grote partijen. Er is een verbluffende armoede aan ideeën over de samenleving, wanneer je de gebruikelijke kretologie van de partijen niet meetelt.
Neem onze minister-president en zijn partij. De partij van Jampeter en de voorgangers daarvan zijn er al decennia meester in om geen ideeën te hebben. In het verleden hadden zij nog bindende kracht vanwege de christelijke achterban en toen dat minder werd, hadden zij nog een premier met enig charisma. Maar nu is het een plattelandspartij van opportunisme en bloedarmoede geworden. Ze zijn als een dikke plak kauwgom waar de smaak al lang van af is. Jampeter staat als premier niet boven de partijen, laat conflicten op hun beloop en schuift de schuld als puntje bij paaltje komt naar anderen.
En bij de partij van Kabouter Bos denk je soms dat ze het licht zien, maar dan is dat alleen maar omdat ze het ‘s avonds vergeten uit te doen. Ook bij die partij is niet duidelijk wat zij vertegenwoordigt. Kabouter Bos lijdt ook aan ideële bloedarmoede en is niet eens in staat een bindende kracht voor zijn collega’s te zijn, laat staan voor dit land. Onder Kabouter Bos en zijn voorganger is het steeds onduidelijker geworden waar de sociaal democratie nu eigenlijk voor staat. Behalve dan voor draaien en buigen.
Hetzelfde geldt voor het liberalisme van de partij van Rutje. De manier waarop hij af en toe de rechtstaat ondergraaft is werkelijk schandalig. Het is de taak van mensen als Rutje om letterlijk in Nederland de wet voor te schrijven. Dat is de taak van een parlementariër (law makers zoals ze in het Engels zo mooi heten). En vervolgens gaat Rutje over rechterlijke uitspraken lopen roepen dat ze te gek voor woorden zijn en impliceert hij dat rechters allemaal van de linkse kerk zijn. Als je anno 2009 nog steeds niet weet dat je niet tegen rechtbankuitspraken moet schoppen omdat die rechtbanken rechtspreken op basis van jóúw wetgeving, dan ken je je verantwoordelijkheid als wetgever niet. Je bedrijft dan niet slechts populisme, je bedrijft volksverlakkerij.
VLR: Maar er zijn toch ook kleinere partijen in dit land?
BP: Ja, maar die hebben een beperkt electoraat. De kleine christelijke partijen hebben een heel beperkte achterban. Ongetwijfeld zit er nog groei in de partijen van Fanny en Alexander, maar daar zit wel een maximum aan. Deze partijen zijn te genuanceerd om een groot electoraat te bereiken. En de partij van Jan des Vaderlands, tegenwoordig vertegenwoordigd door Agnes Krant, vist ook in een te beperkte vijver. Die partij is uit z’n voegen gegroeid op basis van een mengsel van onvrede en het charisma van Jan des Vaderlands. Nu Jan backbencher is geworden en de partij in handen is van de veel nietszeggender mevrouw Krant, valt zij terug op haar harde kern. En die is niet al te groot.
VLR: Velen vergelijken de SP met de PVV. Hoe gevaarlijk is de SP?
BP: In de SP schuilt weinig gevaar. Het gevaar van een leider die zegt met grote woorden de boel eens even te zullen veranderen, schuilt niet erg in de SP. Ook Jan des Vaderlands is niet zo maar een schreeuwer. Vilders is dat wel.
VLR: Maar de kiezers van de PVV zitten toch vooral onder de laagopgeleiden en in de traditionele arbeiderswijken waar de economische klappen en migrantenproblemen het hardste gevoeld worden?
BP: Dat dacht je! De kiezers van Vilders zitten volgens mij in alle lagen van de bevolking. Zij stemmen vooral op hem omdat ze de drie traditionele partijen klungelaars vinden. Er zit een hoop politieke naïviteit bij die kiezers, maar ze zijn wel bezorgd over de toekomst. Ze hoeven helemaal niet de oplossingen van Vilders te accepteren, andere oplossingen kunnen ook acceptabel zijn. Maar die worden niet gegeven door de drie traditionele partijen.
VLR: Volgens jou is de winst van de PVV dus mede de schuld van CDA, PvdA en VVD?
BP: Ja zeker! En voor de Europese verkiezingen is dat helemaal desastreus. De leiders van de drie traditionele partijen zijn gewoon te ijdel om ook maar enige ruimte te geven aan hun Europese collega’s. Kijk naar zo’n Kabouter Bos die zijn Europese lijsttrekker schoffeert. Dat kán toch niet? Als ik die partij was zou ik die Kabouter snel de laan uit sturen.
VLR: Maar leeft Europa dan wel voldoende onder de kiezers?
BP: Het zijn de nationale politici die daar wat aan moeten doen. En ze vertikken dat.
VLR: Maar is Europa dan wel belangrijk genoeg?
BP: Europa is ontzettend belangrijk! Sinds de Tweede Wereldoorlog ligt er een uitstekende kans om vreedzaam samenleven in Europa te bestendigen en te stimuleren. Europeanen zijn gek als ze daar geen gebruik van willen maken.
Bovendien heeft Europa onderhand zo veel gemeenschappelijks gecreëerd dat daar dan ook een gezamenlijke regelgeving op los moet. Het is bijvoorbeeld mooi om vrij verkeer van arbeid en kapitaal te hebben, maar dat houdt ook in dat je gezamenlijke minimale regels daaraan moet stellen. Minimale arbeidsvoorwaarden moeten gegarandeerd worden. En als je een lichaam hebt dat dat soort dingen moet regelen - zoals de Europese Commissie - dan moet dat lichaam ook democratisch gecontroleerd worden.
VLR: Maar is het niet zo dat het Europese Parlement er zelf veel aan heeft moeten doen om de EU Commissie te kunnen controleren?
BP: Dat is waar. En in feite is het systeem met een commissie nogal een kwalijk systeem. Een Europees Parlement is pas echt belangrijk als het een echt, soeverein, uitvoerend orgaan kan controleren.
VLR: Een Europese regering?
BP: Inderdaad, er moet een Europese, autonome, uitvoerende macht komen met een belangrijke federale verantwoordelijkheid. Die moet een invloedrijke wetgevende macht tegenover zich krijgen in de vorm van een machtig Europees parlement. En bovendien moet zo’n parlement dan ook direct en vrij gekozen kunnen worden.
VLR: Maar het wordt toch direct gekozen?
BP: Oh ja? En hoe komt het dan dat ik als Nederlander niet op pakweg een Italiaan of een Belg kan stemmen? Het is in feite een verkapt districtenstelsel.
VLR: Maar Belgen kunnen zelf ook niet stemmen op een Waal wanneer zij Vlaams zijn en omgekeerd?
BP: Ja, nou en? Dat is toch ook heel bedenkelijk? Dat kan toch alleen maar de verdeeldheid dienen?
VLR: Wat is er dan zo voordelig aan om op een andere Europeaan te kunnen stemmen?
BP: Op Europees niveau dwingt het de partijen daadwerkelijk om Europese keuzes te maken en over de nationale grenzen heen te kijken. En het dwingt de kiezers ook meer in het groot te denken. Als dat in Amerika kan, kan dat hier ook.
VLR: Maar is dat niet allemaal erg idealistisch gedacht?
BP: Ongetwijfeld, maar je moet er als kiezer op staan dat je daadwerkelijk wat te kiezen hebt en daar zal in Europa een veel grotere inspanning voor geleverd moeten worden. Er valt nu namelijk al veel te kiezen op Europees niveau, maar het enge nationale denken van de nationale politici van de meest toonaangevende partijen houdt ons daarvan af.
Kijk het is natuurlijk mooi dat er verschillende nationale partijen verenigd zijn in Europese fracties in het Europese Parlement, zoals de conservatieven, de socialisten en de liberalen. Maar waarom fuseren die partijen niet gewoon tot grote Europese partijen met nationale afdelingen? Dat zal waarschijnlijk erg vervelend zijn voor nationale partijleiders, voor alle Kabouters Bos, Jampeters en Rutjes. Maar dat is vooral hún probleem. Niet dat van de kiezer.
VLR: Maar hoe kom je toch zo pro-Europa? Je hebt toch indertijd ook tegen de Europese grondwet gestemd?
BP: Je bedoelt dat onoverzichtelijke, overgedetailleerde, gortdroge, veel te dikke stuk? Hoe wil je nu dat mensen daar ooit vóór stemmen? Maak een daadwerkelijke grondwet, kort en krachtig, zoals dat hoort en zet daar de basale rechten en vrijheden van de Europeanen in en laat iedere Europese politicus een eed afleggen op handhaving van die grondwet.
VLR: Maar goed, voorlopig zijn we nog niet zo ver. Één onderwerp nog: de winst van de PVV en de islamisering.
BP: En wat versta je onder de islamisering? Het feit dat wat heilloze krabbelaars proberen te kijken hoever zij gaan kunnen? Dat is toch niet vreemd? Dat hoort bij het proces van emancipatie.
VLR: Nou nou, je weet best dat een aantal van die mensen gefinancierd wordt door heel erg fundamentalistische clubjes in Turkije en Saoedi-Arabië.
BP: So what? Er wordt zo veel gefinancierd vanuit het buitenland en dat is ook lang niet allemaal zuivere koffie. Ik zie nog steeds niet dat er een algemeen complot bestaat onder de islamitische bevolking van Europa om de boel hier te destabiliseren en de democratie omver te werpen. Dat is ook onmogelijk. De islamitische bevolking van Europa zit daar gewoon niet op te wachten. Die willen gewoon een prettig leven en een goede toekomst voor hun kinderen. Daarvoor hebben ze zich hier ook gevestigd.
VLR: Maar daarmee sluit je toch de ogen voor extreme tendensen?
BP: Leg me dat eens uit?
VLR: Nou het is toch wel duidelijk dat de islam een hele intolerante godsdienst is?
BP: Iedere monotheïstische godsdienst is in principe intolerant. Maar in de praktijk bestaan er alleen maar intolerante mensen, geen intolerante godsdiensten. Intolerante mensen vind je in alle geledingen van de samenleving en tot in de hoogste regionen van besturen van Europese landen. Die mensen zijn gevaarlijker dan een neurotische moslima die het op haar welbedekte heupen krijgt van bouwvakkers met een ontbloot bovenlijf.
VLR: Maar er wordt wel erg bij voorbaat toegegeven aan de potentiële religieuze gevoelens van de moslims..
BP: Ten eerste wordt dat ook aan de potentiële religieuze gevoelens van andere gezindten (in de hier eerder besproken rel in Huizen waren het óók de christenen die tegen bloot in een decoratie in het gemeentehuis waren, en het was nota bene de plaatselijke Turkse moskee die zei er geen problemen mee te hebben).
Ten tweede is het inderdaad uit den boze om uit voorzorg maar te denken dat mensen gekwetst zullen worden. Kijk, de overheid moet niet kwetsen, daar is zij niet voor. Maar wanneer zij dat buiten haar bedoeling tóch doet, moet er oprecht excuus gemaakt kunnen worden. En er mag ook enige tolerantie van het publiek verwacht worden.
VLR: Maar ligt het succes van de PVV niet toch in dat soort zaken?
BP: Ja zeker. Zaken als integratie en emancipatie liggen nu eenmaal altijd moeilijk en je kunt er makkelijk politieke munt uit slaan. Dat doet Vilders. Hij laat merken dat er voor islamieten andere wetten moeten gelden dan voor andere gezindten. Maar ik wil je erop wijzen dat er bij de overheid op een zelfde zenuwachtige manier rekening wordt gehouden met de mening van meneer Vilders. En dat is ook niet fris.
VLR: Terug naar Europa: je ziet de moslims dus niet nogmaals voor de poorten van Wenen staan?
BP: Ach, je weet maar nooit. Misschien doen de Turken ooit nog eens een gooi om Europa dan zelf maar te verenigen op Turkse voorwaarden. Maar voor het zelfde geld steekt er een Fransman weer de hand in eigen boezem en gaat ‘s winters naar Moskou om hoogstpersoonlijk de aardgaskraan open te draaien. Of leert weer iemand de Duitsers naar zijn eigen pijpen te marcheren. Kijk en om dat soort zaken te kunnen bestrijden heb je een Europa nodig met sterke democratische instituties. En die moeten dan liefst niet bevolkt worden door types als Kabouter Bos, Jampeter of Rutje.
VLR

Labels:

  • CONTACT
  • Facebook