zondag, februari 10, 2008

 

Wie niet tegen ons is.

I

Uiteraard adviseert Uw Villa U Uw bivakmuts uit de kast te halen en in het openbaar op te zetten zo gauw U naar buiten gaat.

Zulks om duidelijk te maken dat U gedurende Uw gehele leven in al Uw doen en laten onderworpen zijt aan De Grote Sadomasochistische Tegendraadse.


Uw haardos goudgeel golvend als het rijpe koren of mysterieus en eindeloos als de besterde nacht, of Uw kale hoofd, schijnend als een hemellichaam, Uw heerlijke vlezige wangen, Uw zacht aanmoedige of juist ferm bestoppelde kin, Uw sierlijk dan wel viriel welvende kaaklijn, de heilige intimiteit Uwer hals, Uw snoeperige oren, Uw pront vooruitspitsende neus, Uw door immersprekende, alleszeggende wenkbrauwen zo fraai getorste voorhoofd, hoog en machtig als een paleis van wijsheid, al Uwe gezichtelijke aantrekkelijkheden, deze bloem Uwer wezen, deze hoorn Uwer telefoon, deze monitor Uwer computer, dit alles mag slechts bekend zijn en rondwaren in de gedachten van Hem die Uw Schepper en Gebieder is.

De nederige ander mag Uw rijkdom zelfs niet vermoeden. Neen! Uw schatten mogen slechts bekend zijn en in bezit zijn van Uw Leraar, Uw Gruwelijke Vader, Uw Boze Baas en Buur, Uw Wortel en Stok, Uw Zachte Zoener, Uw Hemelse Kannibaal.

Gij allen, overbevolkt vanaf heden metro, bus, tram en trein! Krioelt daar gelijk de ratten, even onschuldig, even onwaardig, even veeltallig! Gij allen, volgt deze oproep van Uw Grote Gouverneur, Uw Dagelijkse Dompteur, Uw Zweep en Tandenborstel, Uw Wereldvingerafdrukkensysteem, Uw Genetische Bepaler, Uw Troost bij een Kopje Thee, Uw Rechter, Regering en Parlement, Uw Raad van State, Uw Belastingkantoor en Postkantoor, Uw Bank en Schuld, Uw Koning en President, Uw Boze Minnaar en Chef Huishouding, Uw Wimwamreus, Uw Heilige Receptenschrijver, Uw Dokter en Kwakzalver, Uw Ongediplomeerde Loodgieter, Uw Would Be Timmerman, Uw Gemankeerde Garagehouder, Uw Dagelijkse File en Draadbreuk, Uw Bloedneus en Kiespijn, Uw Dwarse Tegenstrever, Uw Ongenadige Slagboom, Uw Villabewoner!

PS: Mocht U geen bivakmuts hebben, dan volstaat een gezichtsbedekkende brommerhelm.
PS2: En wat U ook denkt of zegt: Laat het niet wéér gebeuren!
II

Zin en reden
In de strijd om het bestaan (die van het individu, van de groep, van de soort) gebruikt de menselijke soort zijn hersens. Dat is op zich niet bijzonder. Bij veel diersoorten is de werking van de hersens daar op ingericht. De menselijke soort gebruikt die hersens bovendien om die strijd een verankering te geven met een reden voor het bestaan. Naarstig zoekt de menselijke soort hiermee naar zingeving van het bestaan. Het lijkt erop dat andere diersoorten dat veel minder doen.

Het zoeken naar zin en reden als basis om de strijd om het bestaan te voeren, maakt de mens bij voorkeur tot een religieus wezen. Het is dan ook niet vreemd dat er meerdere geloven en godsdiensten door de eeuwen heen de kop hebben opgestoken. Overlevering en traditie spelen daarbij een belangrijke rol. Immers zij geven bekendheid, zekerheid, overtuiging en geestelijke geborgenheid. Geloven zijn daarom ook belangrijk bij het aanleggen van machtsstructuren. Machtsstructuren die de groep bij elkaar houden. Machtsstructuren die het liefst raken aan de meest intieme gedachten en handelingen van het individu, want afvalligheid brengt de zekerheden en de groep in gevaar.

Verlichting
Gesteund door de ideeën van de Verlichting wordt momenteel in het Westen veel gevonden dat je machtsstructuren niet meer mag toestaan het individuele denken en handelen intiem te beïnvloeden. Vind je dat niet dan wordt je al gauw primitief gevonden (en misschien niet onterecht). De Verlichtingsgedachte heeft op haar beurt door de decennia ook weer verschillende overleveringen en tradities meegekregen. Ze doet daarmee niet onder voor een religie. Gedachten van primitiviteit ten aanzien van andere overtuigingen dan die gebaseerd op de Verlichting zijn daarom wat aan de arrogante kant.

Persoonlijk hang ik geen godsdienst aan. Toegegeven, ook daarin speelt overlevering een belangrijke (misschien de belangrijkste) rol. De zin en reden van het leven kunnen, wat mijn overtuiging betreft, dan ook niet anders liggen dan in het leven zelf. Hoe sterk die overtuiging ook is, ik kan daarmee nog niet vinden dat anderen er ook zo over moeten denken. Tevens geeft het mij ook geen reden arrogant te zijn ten opzichte van mensen die daar anders over denken. Het is niet aan mij andere mensen hun overtuiging (hun zin van het leven) te ontnemen.
Anderzijds wens ik zelf ook niet door anderen overtuigd te worden van hun geloof en de machtsstructuur die daarbij hoort. Wel moeten overtuigingen (inclusief die van mij) kritisch bevraagd kunnen worden. Anders kennen wij elkaar te weinig om samen te kunnen leven.

De Islam
De Islam nu: door een aantal tegenstanders dezer dagen afgedaan als achterlijk (hetgeen inhoudt dat je je eigen geloof dus niet achterlijk vindt), bloeddorstig en nazistisch. Met name de symbolen van de Islam staan sterk ter discussie: hoofddoekjes, boerka, het al dan niet nazistische karakter van de Koran, de (vermeend) niet met de Westerse waarden overeenkomstige grondhouding van de moslim en noem maar op. Het is duidelijk: het Westen voelt zich niet lekker bij het indringen van een andere godsdienst en een andere godsdienstige, geestelijke machtsstructuur. De kenmerken van het anderszijn van de Islam worden gewogen en te licht bevonden. Worden achterlijk en primitief verklaard tegenover de eigen Westerse overtuiging, die dus niet anders dan voorlijk en modern kan zijn. Door niet weinigen wordt dat voorlijke en moderne betiteld als ‘de Joods-christelijke traditie’. Persoonlijk raak ik het spoor daar al behoorlijk bijster. Wat is er zo voorlijk en modern aan een traditie?

Niettemin: de traditie is er en zij wordt nu geconfronteerd met een andere traditie. Daarop volgt een proces van elkaar de nieren proeven, ieder in eigen gelederen: hoe sterk staan we in onze eigen traditie en in hoeverre kunnen we elkaar vertrouwen dat we die zullen blijven verdedigen? Nu de eigen traditie impliciet tot voorlijk en modern is gebombardeerd, geeft dat ons blijkbaar het recht alle middelen aan te wenden de indringende overtuiging op geoorloofde en ongeoorloofde wijze te bestrijden. Het zal U niet verbazen, dat ik dat op mijn beurt allemaal weer behoorlijk primitief en achterlijk vind. En het is mijn overtuiging (daar heb je haar weer!) dat dat tot niets dan ellende kan leiden.

Vriendelijke mensen tot aartsklootzakken
De laatste twintig jaar ben ik aardig wat mensen tegengekomen, die islamitisch zijn, of afkomstig uit een land waar de Islamitische en niet de Joods-christelijke traditie heerst, of uit een land waar geen pruikentijd met Verlichting is geweest, of een combinatie daarvan. Onder die mensen bevinden zich aardige, vriendelijke mensen die de wereld alle goeds wensen, aartsklootzakken van top tot teen gevuld met venijn en alle gradaties die daar tussenin zitten. Dat is voor mij meteen de persoonlijke maatstaf voor de benadering van mensen, uit welke traditie zij ook komen.

Dat er zich onder deze mensen individuen bevinden die de rechtstaat en de democratie liefst omver zouden willen werpen is te verwachten. Dat soort mensen kom je namelijk overal tegen. Dat zulks een specifiek kenmerk van moslims zou zijn, waag ik echter te betwijfelen. Het wordt wel een kenmerk van moslims wanneer je denkt, vindt, bewijst, verlangt en eist dat zij dat intrinsieke kenmerk hebben. Zulks denken, vinden, bewijzen, verlangen en eisen is onderdeel van het degraderen van de indringende Islamitische traditie. Degradatie van de tegenstander geeft je immers het recht die tegenstander nog meer te degraderen en uiteindelijk te ontmenselijken. Zo kweek je een ‘lafhartige’ vijand.

Dollen
Weer terug naar de Islam en andere godsdiensten. Persoonlijk mag ik er graag mee dollen, met al die verschillende overtuigingen en hun uiterlijke kenmerken. Dat dat ‘dollen’ een zekere kritiek inhoudt is waar. Wanneer anderen daaraan aanstoot willen nemen, moeten ze dat vooral niet laten, maar dan moet men wel weten dat men aanstoot neemt aan mijn overtuiging, mijn zingeving. En ook daarin vinden we weer mensen die dat doen en die dat niet doen, ongeacht hun overtuiging of geloofsachtergrond.

Toegegeven, in de realiteit ligt het allemaal wat minder eenvoudig. Zelf opgegroeid te zijn in een bepaalde traditie, zelf overtuigingen te hebben, maakt je bij voorbaat subjectief en verdacht in iedere mening en levensvisie. Dat zij zo. We zijn slechts arme zoogdieren. En daarom, voor het overige, de Verlichting indachtig: il faut cultiver notre jardin.III

Enige tijd geleden ontving Uw Villa volgend bericht:


De initiatiefnemers Shervin Nekuee, Farhad Golyardi, Kamran Ashtary proberen de wereld te laten zien dat NL veel meer stemmen kent dan die van Wilders, en moslims het signaal te geven dat ondanks wat Wilders hen - en ons - wil doen geloven, we allemaal gelijkwaardig zijn, ongeacht geloof of religie.....
Teken ook, als u hen hierin steunt.


The Holland Loves Muslims Petition
Wij, een groep autochtone en allochtone intellectuelen en designers, willen graag een statement maken over Nederland en islamofobie. Richting onze medeburgers, moslims én niet-moslims, maar ook richting de islamitische wereld, die de film van Wilders met ingehouden woede tegemoet ziet.


Wij willen dat doen met het initiatief Holland Loves Muslims, te vinden op de website www.hollandlovesmuslims.com.


Onze boodschap is gericht aan onze Nederlandse medeburgers – moslims én niet-moslims. Zodat ze niet vergeten, voor ze beginnen te praten over 'de islam', eerst de gezichten voor zich te zien van hun collega's, vrienden, medestudenten en zakenpartners – moslims én niet-moslims. Wij willen laten zien dat Wilders en al die andere moslimbashers niet de baas zijn in dit land.


Ons ambitie is om op donderdag 14 februari 100.000 handtekeningen verzameld te hebben – een boodschap aan de samenleving waar we ALLEMAAL deel van uitmaken.
Op donderdag 14 februari zullen speciale T-shirts worden overhandigd aan een groep bekende en minder bekende Nederlanders.


Plaats:
De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
www.debalie.nl


Een initiatief van:
Shervin Nekuee
Farhad Golyardi
Kamran Ashtary
Dit project is geïnitieerd door de denktank Eutopia
www.eutopia.nl


Tot zover het bericht. De eerste alinea ervan lezende denk je: niets aan de hand, aardig initiatief. Maar dan: Holland loves muslims. Euhhhm… tja…..ik geloof dat ik dan toch een tussenstap gemist heb.

Ten eerste: Holland, dat loopt van Texel tot en met Goeree Overflakkee en in het Oosten houdt het zo’n beetje op ergens voorbij Goejanverwellesluis. Blijkbaar tellen de mensen aan de andere kant van de IJssel en van de Grote Rivieren niet mee? Maar goed, in het buitenland staat Nederland nu eenmaal bekend als Holland.

Ten tweede: loves muslims. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat heel Nederland pakkerds en klapzoenen staat uit te delen bij de moskee? Voor mijzelf sprekende (en ik kan moeilijk anders) gevoel ik geen bijzondere liefde voor moslims, zo min als ik die gevoel voor gereformeerden, animisten, atheïsten of andere kerken, groepen en gezindten. Hoezeer een aantal mensen uit die groepen me ook na aan het hart liggen.

In een eerder artikel over een goedbedoelende website tegen de verwildersing heb ik al gezegd dat het gevaar van Vilders en de zijnen niet moet worden onderschat maar ook niet overschat. Mijn idee was en is: in het oog houden, confronteren en van repliek dienen.

De website van Nekuee, Golyardi en Ashtary is mij te defensief. Vooral maar laten zien dat we wél aardige mensen zijn, die niks tegen moslims hebben. Daaronder schuilt de noodkreet: alstublieft begrijp ons niet verkeerd, we kunnen het ook niet helpen, we hebben er niets mee te maken, doe ons alstublieft niets. Helaas, daar kan ik niet aan mee doen.

Dat bij voorbeeld de islamitische wereld de film van Vilders met ingehouden woede tegemoet ziet, is tot op heden gewoon onterecht. Niemand kent nog de inhoud van de film. En het is onverstandig erop vooruit te lopen. Dan doe je precies wat Vilders wil. Vilders trekt aan de touwtjes en de woedende islamieten zijn zijn poppetjes. Gun hem dat niet! Zet er iets tegenover! Voor mijn part iets alternatiefs. Ga inderdaad met z’n allen met bivakmuts of brommerhelm in de tram zitten. Of pak het serieuzer aan en laat mensen nu eens uitgebreid aan het woord. Zeg eens wat inhoudelijks. Maar houd nu eens op met handtekeningenlijsten! Vilders kan er zijn kamer straks mee behangen.


VLR/BP

Labels:

 • CONTACT
 • Facebook
 • 0 Comments:

  Een reactie posten

  Links to this post:

  Een link maken

  << Home