dinsdag, juli 27, 2010

 

PVV-hobbyisme

Zoals U weet zit de partij van Vilders tegenwoordig in de Haagse gemeenteraad. Veel stof heeft dat nog niet doen opwaaien. Trendbeheer bracht het nieuws dat de raadsfractie een brief heeft verzonden aan culturele instellingen met het verzoek de jaarrekeningen van de laatste twee jaar toe te sturen. Die brief is hier te lezen. Voor diegenen die de brief onduidelijk vinden heeft Uw Villa hieronder een vertaling geleverd.

Geachte Dame/Heer

Sinds de verkiezingen van 3 maart jl. heeft de Partij voor de Vrijheid met 8 zetels zitting in de Haagse gemeenteraad. Wij doen daar ons werk vol trots, voor alle Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers.
De PVV is een partij die streeft naar afschaffing van besteding van belastinggeld aan linkse hobby’s, omdat de inwoners van de stad geen recht willen hebben op dat soort elitaire en volksvijandige zaken. Om aan deze behoefte van de inwoners van Den Haag en Scheveningen tegemoet te komen, houdt de PVV zich aan haar verkiezingsbelofte om het College van B&W helemaal gek te maken, in dit geval vanwege de overbodigheid van onzinsubsidies, zoals deze ook aan uw stichting worden verstrekt. We gaan er vanuit dat u het streven naar uw opheffing als vanzelfsprekend ervaart en daarom mee wilt werken aan onze deregulerende taak richting het College.
Daartoe doen we middels dit schrijven een klemmend beroep op u/uw stichting, om ons de jaarrekeningen van uw stichting over 2008 en 2009 te doen toekomen. Uiteraard kunnen wij ook aan het College vragen hoeveel het aan u heeft uitgegeven. Maar u begrijpt dat we die politieke kliek sowieso niet vertrouwen. Ook willen we niet in uw jaarverslag kijken want uw werkzaamheden interesseren ons niet. Rechts bovenaan deze brief (rechts van de adelaar) staan de benodigde adressen. U moet de documenten voor 7 augustus 2010 naar ons toesturen.

Namens de inwoners van Den Haag en Scheveningen danken wij u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking aan een Den Haag zoals wij dat willen!


VLR

Labels: ,

 • CONTACT
 • Facebook
 • 3 Comments:

  Anonymous Anoniem said...

  Het wordt anders tijd dat die corrupte bende eens aangepakt wordt!!

  dinsdag 27 juli 2010 om 21:33:00 CEST  
  Anonymous Edmond V. O. Katusz said...

  Dat u de heer Wilders en consorten niet ziet zitten is wel duidelijk, maar wilt u eveneens duidelijk maken waarom subsidiebeleid, kosten en resultaten niet of nauwelijks inzichtelijk gemaakt mogen/moeten worden. Bij voorbaat dank,
  Gegroet, Edmond V.O. Katusz

  woensdag 28 juli 2010 om 09:18:00 CEST  
  Blogger VLR said...

  @Anoniem,
  Vertelt U eens waar U die corruptie geconstateerd heeft? En wat verstaat U onder corrupt?

  @Pseudoniem,
  Gemeentelijk subsidiebeleid, inclusief de kosten en resultaten worden inzichtelijk gemaakt en worden openbaar besproken met de gemeenteraad.
  Alle door de gemeente gesubsidieerde instellingen moeten hun jaarrekeningen overleggen aan de gemeente.
  Wanneer de PVV de jaarrekeningen wil zien, kan ze die dus gewoon bij de gemeente opvragen en daar in het openbaar over zeggen wat zij willen.
  Ik wijs U erop dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verstrekking van de gelden en dat het dan ook de gemeente is die in eerste instantie verantwoordelijk is.
  Wanneer de PVV vindt dat er bepaalde gelden verkeerdelijk zijn toegekend kan ze daar zoveel ophef over maken als ze wil.

  BP

  woensdag 28 juli 2010 om 11:59:00 CEST  

  Een reactie posten

  << Home